Ponad 6,2 miliona złotych, to wartość kolejnej inwestycji w szpitalu powiatowym w Siemiatyczach

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizacji na potrzeby Pododdziału Ortopedycznego oraz istniejących pomieszczeń kuchni na potrzeby Oddziału Jednego Dnia”. W ramach inwestycji powstanie tam blok operacyjny z salami pobytowymi dla chorych. Głównym wykonawcą inwestycji będzie białostocka spółka Versamed. Termin realizacji inwestycji to zaledwie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oddział jednego dnia powstanie w ramach rozszerzenia już realizowanej w siemiatyckim szpitalu inwestycji związanej z poprawą leczenia chorób kostno-stawowych. Od 2021 roku realizowany jest projekt unijny pn. „Poprawa jakości usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, w tym diagnostyki obrazowej świadczonych przez SP ZOZ w Siemiatyczach”. Inwestycja obejmuje zakup rezonansu magnetycznego (który pod koniec 2021 roku został zainstalowany w siemiatyckim szpitalu) oraz adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego, przebudowę pomieszczeń po dawnej sterylizatorni oraz istniejącej kuchni na potrzeby oddziału ortopedycznego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej do tego oddziału.

Koszt inwestycji wynosi 6 261 496,18 zł z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota  3 719 943,38 zł.