W Nurcu będą mieć nowy asfalt – rusza inwestycja z rządowym dofinansowaniem!

grafika przedstawia podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej Milejczyce - Klukowicze

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zrealizuje zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec”. Pracami budowlanymi zostanie objęty 1,6 km odcinek we wsi Nurzec (gm. Nurzec Stacja). Całkowita wartość inwestycji to blisko 3,2 miliona złotych. Pozyskane przez powiat dofinansowanie z rządowego programu wynosi 2 miliony złotych. Inwestycja jest współfinansowana solidarnie z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja.

grafika przedstawia podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej Milejczyce - Klukowicze

Dziś w siemiatyckim starostwie w obecności Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna, członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jana Markiewicza w imieniu powiatu siemiatyckiego umowę z wykonawcą – spółką „Maksbud” podpisał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jerzy Czapiuk. Termin realizacji inwestycji – do 28 lipca 2023 roku. Jednak bielska spółka deklaruje iż do konkretnych robót drogowych przystąpi jeszcze w tym roku.

grafika przedstawia podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej Milejczyce - Klukowicze

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz zwiększenie komfortu użytkowania drogi. Zakres przewidzianych robót obejmuje między innymi: wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi o szerokości 5,5 m na terenie niezabudowanym oraz nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m na terenie zabudowanym w miejscowości Nurzec. Roboty budowlane obejmują wykonanie zjazdów, przepustów, oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.