Powiat siemiatycki w ścisłej czołówce w Polsce – w rankingu wykorzystania funduszy UE!

W Katowicach podczas uroczystej gali XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów ogłoszono wyniki rankingu organizowanego przez ogólnokrajowe samorządowe pismo „Wspólnota”. W kategorii pozyskiwanie środków unijnych Powiat Siemiatycki zajął 4 miejsce w kraju (na 314 funkcjonujących powiatów w Polsce)!

Ranking dotyczył wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2021 przez samorządy wszystkich szczebli – od województw, poprzez powiaty, aż do gmin. Jak podaje pismo – Porównanie wyników rankingu w kolejnych latach pokazuje, że czołówki zestawień szybko się zmieniają. To zjawisko pozytywne – sugeruje, że lista gmin i powiatów swobodnie korzystających ze środków unijnych jest długa.

W najnowszym rankingu Powiat Siemiatycki uplasował się 4 miejscu. Powiat Siemiatycki jest wyprzedzany tylko przez powiaty: przasnyski (mazowieckie), bieszczadzki (podkarpackie), powiat włodawski (lubelskie) zaś w całym województwie podlaskim jest bezkonkurencyjny. Wykorzystanie tych środków na 1 mieszkańca w latach 2014-2021 wynosiło 1475,70 złotych per capita (na jednego mieszkańca). W zestawieniu ważny jest fakt, że obejmuje długą perspektywę czasową – aż 7 lat – od 2014 do 2021 – dlatego znakomity wynik świadczy iż Powiat Siemiatycki jest bardzo aktywnym samorządem w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Środki te przyczyniają się do rozwoju powiatu, poprawiają jakość życia naszych mieszkańców.