Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec” dofinansowane ze środków Programu.

Całkowita wartość inwestycji: 3 194 925,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 000 000,00 zł

Celem realizacji projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce – Klukowicze w miejscowości Nurzec” jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym oraz zwiększenie komfortu użytkowania drogi.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1766 B Milejczyce ─ Klukowicze w miejscowości Nurzec na długości 1 620 m.

Zakres przewidzianych robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi o szerokości 5,5 m na terenie niezabudowanym oraz nowej nawierzchni jezdni o szerokości 6,0 m na terenie zabudowanym w miejscowości Nurzec. Roboty budowlane obejmują wykonanie zjazdów, przepustów, oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe, „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski.

Umowa została podpisana: 28 października 2022r.

Termin realizacji zadania: do 28 lipca 2023r.