Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i uchwały nr 130/744/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 130/745/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż: DO POBRANIA – PEŁNA TREŚĆ WYKAZU