Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości na sprzedaż

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i uchwały nr 130/744/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 130/745/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż: DO POBRANIA – PEŁNA TREŚĆ WYKAZU