Uczniowie i nauczyciele z ZST Czartajew na mobilności w Grecji w ramach realizacji programu ERASMUS+

W ramach programu ERASMUS+ w celu podnoszenia kompetencji kluczowych z sektora Edukacja Szkolna, uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie wraz z opiekunami: Martą Tymińską – Kacprowską i Leonem Kochanowskim w dniach 26.09.2022 – 07.10.2022 r. realizowali zajęcia w Grecji.

Nowoczesne sposoby komunikacji i promocji z elementami przedsiębiorczości były główną tematyką projektu, zaś celem – zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności uczniów, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, motywacji do nauki i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Pobyt uczniów w Grecji, stawiał przed nimi nowe wyzwania. Młodzież realizowała w grupach, zadania, które rozwijały i podnosiły ich kompetencje kluczowe. Między innymi odbywały się zajęcia terenowe, podczas których uczniowie mieli możliwość spotkania się z przedstawicielami sektora turystycznego, gastronomicznego, z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji otoczenia biznesowego. Przeprowadzali rozmowy i wywiady w języku angielskim, zbierali potrzebne materiały dotyczące przedsiębiorczości w regionie, w którym przebywali, opracowywali zagadnienia marketingu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych i nowych mediów. Tworzyli stronę na facebooku oraz grafikę swoich efektów mobilności.

Międzynarodowy charakter projektu, który realizują uczniowie, zwiększa ich motywację do podejmowania aktywnego działania oraz wpływa na poczucie własnej wartości. Tak było w trakcie zajęć w szkole partnerskiej w Pyrgetos, gdzie wychowankowie przedstawili w języku angielskim, prezentację multimedialną na temat naszej szkoły, regionu w którym mieszkamy, kultury i obyczajów. Współpraca w zagranicznym środowisku sprawia, że wychowankowie z łatwością nawiązują kontakty z rówieśnikami w obcym języku oraz zdobywają doświadczenie zawodowe. Oprócz zajęć edukacyjnych młodzież uczestniczyła również w programie kulturowym, w którym poznała historię i kulturę grecką. Zwiedzili między innymi Saloniki, Meteory, Wyspę Skiatos.

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000035666