Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Siemiatyczach

Starosta Siemiatycki informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. następuje zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Siemiatyczach z ul. Leg. Piłsudskiego 3 (siemiatyckie starostwo) na ul. J. Kilińskiego 32 (była siedziba Sanepidu).

grafika zmiana lokalizacji punktu pomocy prawnej w Siemiatyczach