Rekrutacja do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

stopa przemocy grafika powiat siemiatycki

Rekrutacja do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach informuje, iż rozpoczyna nabór do programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie siemiatyckim. Rekrutacja trwa do 21 kwietnia 2023 roku. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, rekrutacja zostanie automatycznie wydłużona do zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników, min. 5 osób. O zakończeniu rekrutacji poinformujemy na stronie www.pcprsiemiatycze.pl.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Chcesz zmienić swoje życie? Jeszcze nie wszystko stracone! Przyjdź i zapisz się do programu.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zapraszamy do kontaktu

z Ewą Abramowicz-Peretko

pod nr tel. 517 215 760 lub 85 730 05 07 wew. 15.

https://pcprsiemiatycze.pl/n,rekrutacja-do-programu

grafika stop przemocy