Rekordowe inwestycje drogowe w Powiecie Siemiatyckim!

rekordowe inwestycje drogowe

W Powiecie Siemiatyckim trwa prawdziwy boom drogowy. Tak dużych inwestycji i pieniędzy przeznaczonych na przebudowy, modernizacje i remonty dróg jeszcze nie było. Rok 2023 jest rekordowy jeśli idzie o pieniądze, które zostaną wydane na ich przebudowy i remonty. Lista inwestycji jest długa.

inwestycje drogowe rekrdowe w powiecie

ZADANIE ROZLICZONE W 2023 ROKU (WARTOŚĆ 5 MLN 724 TYS. ZŁ)

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi, długość odcinka 3,75 km, wartość 5 mln 724 tys. zł.

ZADANIA REALIZOWANE W 2023 ROKU (WARTOŚĆ 33 MLN 96 TYS. ZŁ):

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Miłkowice Maćki – Smarklice, długość odcinka 4,645 km, wartość zadania ponad 11 mln 692 tys. zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I., długość odcinka 2,654 km, wartość zadania ponad 10 mln 131 tys. zł

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1766B Milejczyce-Klukowicze w miejscowości Nurzec, długość odcinka 1,620 km, wartość zadania ponad 3 mln 194 tys. zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk, długość odcinka 5,2 km, wartość kosztorysowa zadania 7 mln 641 tys. zł

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 do miejscowości Grodzisk”, długość odcinka 5,2 km, wartość zadania ponad 177 tys. zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1782B Anusin – Olendry – dokumentacja techniczna, długość odcinka 0,75 km, wartość zadania ponad 44 tys. zł.

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku od drogi powiatowej nr 1710B (Makarki) do drogi gminnej nr 108811B –dokumentacja techniczna, długość odcinka 1,45 km, wartość zadania ponad 48 tys. zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka – Krupice – dokumentacja techniczna, długość odcinka 2,25 km, wartość zadania ponad 59 tys. zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze – dokumentacja techniczna, długość odcinka 3,250 km – opracowanie dokumentacji technicznej, wartość zadania ponad 98 tys. zł.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1760B w miejscowości Baciki Bliższe w km 0+003 – 0 +120, długość odcinka 0,117 km, wartość zadania ponad 12 tys. zł

ZADANIA NA ETAPIE WYŁONIENIA WYKONAWCY (WARTOŚĆ 13 MLN 691 TYS. ZŁ)

 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk- Żerczyce, długość odcinka 4,236 km, wartość zadania ponad 7 mln 478 tys. zł

 • Remont drogi powiatowej nr 1728B na odcinku Minczewo – Wierzchuca Nagórna, długość odcinka 3,648 km, wartość zadania ponad 2 mln 973 tys. zł

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Wysokiej w Siemiatyczach, długość odcinka 1,152 km, wartość zadania ponad 1 mln 103 tys. zł

 • Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków, długość odcinka 2,886 km, wartość zadania ponad 2 mln 137 tys. zł.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU – ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE (WARTOŚĆ 9 MLN 703 TYS. ZŁ)

 • Remont drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze-Stacja, długość odcinka 4,67 km, planowana wartość zadania ponad 5 mln 871 tys. zł

 • Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od miejscowości Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690 – ETAP II, długość odcinka 0,978 km, planowana wartość zadania 3 mln 500 tys. zł.

 • Modernizacja przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie – DP 1726B, planowana wartość zadania ponad 108 tys. zł.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej – Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku Grabarka do progi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna), długość odcinka 6,04 km, planowana wartość zadania 180 tys. zł.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej – Przebudowa drogi powiatowej nr 1698B na odcinku we wsi Czaje, długość odcinka 0,59 km, planowana wartość zadania 44 tys. zł.

ZADANIE – BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ NA RZECE BUG (WARTOŚĆ ZADANIA 152 MLN ZŁ)

 • Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie. Wartość całego zdania to 152 miliony złotych – w 80% zostanie sfinansowana z rządowego programu „Mosty dla Regionów”, natomiast 20% pokryją samorządy – wojewódzkie: podlaski i mazowiecki, samorządy powiatowe: sokołowski i siemiatycki oraz samorządy gminne: Jabłonna Lacka i Perlejewo. Liderem całego projektu jest Powiat Siemiatycki.

Zadania drogowe w ramach tzw. prac poscaleniowych na obiektach scaleniowych: „Twarogi i inne” oraz „Osmola i inne”

ZADANIE REALIZOWANE:

 • Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109041B Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale, długość odcinka 1,567 km., wartość zadania o wartości 4 mln 998 tys. zł.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU:

 • Droga Nr 109077 B Dziadkowice (od drogi krajowej nr 19) – Osmola – Hornowo, długość odcinka ok 2,22 km.

 • Droga na działce 375 Kąty, długość odcinka ok 0,17 km.

 • Droga Nr 109056 B Malewice – Jasienówka – Żurobice, długość odcinka ok 0,11 km.

 • Droga Nr 109076 B Hornowo – Wygonowo, długość odcinka ok 1,78 km.

 • Droga Nr 109076 B Nr 1754 B – Hornowszczyzna – Pokaniewo, długość odcinka ok 2,7 km.

 • Droga na działce 962 Hornowo, długość odcinka ok 2,11 km.
 • Droga na działce 797 Hornowo, długość odcinka ok 1,22 km.

Łączna długość: ok 10,31 km o szacunkowej wartości ponad 11 mln 770 tys. złotych

Inwestycje są dofinansowane z budżetu państwa: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”, programu „Mosty dla Regionów” oraz środków z UE. Część inwestycji drogowych Powiat Siemiatycki realizuje w partnerstwie z poszczególnymi Gminami.