Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Wysokiej w Siemiatyczach

tablica realizacja proijektu drogowego ulica wysoka siemiatycze

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy Wysokiej w Siemiatyczach”

DOFINANSOWANIE: 661 397,66

CAŁKOWITA WARTOSC: 1 105 940,73

Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Przebudowa drogi o długości 1,152 km poprzez budowę ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w tym:

–  poszerzenie istniejącego lewostronnego chodnika do szerokości 2,50 m na początkowym odcinku – przebudowa,

–  budowa lewostronnego chodnika szerokości 2,50m, od końca istniejącego chodnika do nowopowstałego osiedla mieszkaniowego,

– budowa lewostronnego chodnika szerokości 2,00 m – 2,50 m od nowopowstałego osiedla mieszkaniowego do cmentarza parafialnego,

– przebudowa zjazdów na działki z przełożeniem istniejących przepustów pod zjazdami oraz przebudową nawierzchni na przedmiotowych zjazdach,

–  ustawienie barierek ochronnych w obrębie przepustu,

–  wykonanie oznakowania pionowego,

–  budowa ścieków podchodnikowych odprowadzających wody opadowe do istniejących rowów.

Zakres robót do wykonania:

– roboty przygotowawcze,

– roboty ziemne,

– odwodnienie korpusu drogowego,

– podbudowa,

– nawierzchnia,

– roboty wykończeniowe,

– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

– elementy ulic,

– roboty wykończeniowe,

Wykonawcą robót budowlanych jest KRJ Robert Jabłoński, ul. Zachodnia 2g lok. 11, 15-345 Białystok. Umowa została podpisana 5 kwietnia 2023r. Termin realizacji robót budowlanych: do 5 listopada 2023r.