Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk -Żerczyce

tablica nurczyk żerczyce

 

tablica nurczyk żerczyce

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Nurczyk -Żerczyce”

DOFINANSOWANIE: 4 488 169,98 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 7 480 283,31 zł

Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa drogi o długości 4,236 km w tym:

– szerokość jezdni 5,5 m:

– warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 7 cm

– warstwa wyrównawcza – grubość warstwy 5cm

– pobocze gruntowe  o szerokości 0,75 m

– osiągnięcie parametrów odpowiadających kategorii ruchu KR 2,

– poprawa odwodnienia drogi poprzez powierzchniowy spływ,

– wykonanie oznakowania pionowego.

Zakres robót do wykonania :

– roboty przygotowawcze,

– roboty ziemne,

– odwodnienie korpusu drogowego,

– podbudowa,

– nawierzchnia,

– elementy ulic,

– urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

– roboty wykończeniowe,

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe “Anna” Marek Tarasiuk, 17-300 Siemiatycze Klekotowo 3,. Umowa została podpisana 6 kwietnia 2023r. Termin realizacji robót budowlanych: do 5 lipca 2024 r.