Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków

TABLICA INFORMACYJNA INWESTYCJA DROGOWA WAJKÓW

„Remont drogi powiatowej nr 1786B Mielnik – Wajków”

DOFINANSOWANIE: 1 283 413,20

CAŁKOWITA WARTOSC: 2 139 114,43

Zadanie jest dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont drogi o długości  2,886 km  w tym:

–  usunięcie darni z istniejących poboczy,

– remont istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie do właściwego profilu poprzecznego mieszanką mineralno – bitumiczną gr 4 cm i wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr 4 cm- szerokość nawierzchni 5,5 m

– remont poboczy żwirowych poprzez wyrównanie kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie –  szr. 1,25m

Zakres robót do wykonania:

– roboty ziemne,

– podbudowa

– nawierzchnie,

– roboty wykończeniowe

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183. Umowa została podpisana 12 kwietnia 2023r. Termin realizacji robót budowlanych: do 12 listopada 2023r.