Mamy nowego Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach

komendant kp psp szumarski

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Starosty Siemiatyckiego Marka Bobla, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku nadbryg. Sebastian Zdanowicz z dniem 16 maja 2023 roku powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach kpt. mgr inż. Grzegorza Szumarskiego.

powołanie nowego komendanta psp w siemiatyczach

Oficjalne wręczenie aktu powołania odbyło się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Serdeczne gratulacje na ręce nowego Komendanta złożył Starosta Marek Bobel, życzył wielu sukcesów, odwagi i wytrwałości w realizacji zadań, satysfakcji z pełnienia służby, a zwłaszcza przyszłych efektów działalności komendy w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu siemiatyckiego.


kpt. mgr inż. Grzegorz Szumarski urodził się 10 lutego 1984 roku w Siemiatyczach. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w sierpniu 2006 roku jako stażysta w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Siemiatyczach. W kolejnych latach pełnił służbę zarówno na stanowiskach w systemie zmianowym począwszy od młodszego ratownika do starszego operatora sprzętu jak i również w codziennym jako naczelnik wydziału. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje kończąc Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskując tytuł inżyniera oraz studia podyplomowe na Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy, w 2011 r. kontynuując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego uzyskał tytuł mgr inż. poż. natomiast w 2022 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie o specjalności ochrona środowiska. Stale pogłębiana wiedza, poparta pracowitością i zdyscyplinowaniem spowodowały systematyczny awans w hierarchii służbowej do stanowiska Naczelnika Wydziału Operacyjnego oraz Przeciwdziałania Zagrożeniom w Komendzie Powiatowej PSP w Siemiatyczach, które objął od dnia 1 lipca 2022 roku. Natomiast z dniem 24 lutego 2023 roku Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył kpt. Grzegorzowi Szumarskiemu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.