Inwestycje powiatu siemiatyckiego mają sprzyjać tworzeniu miejsc pracy

dawny budynek sanpidu

Realizując zlecone zadanie rządowe, powiat siemiatycki za 640 tys. zł wykona remont budynku przy ul. Kilińskiego, gdzie wcześniej urzędował Sanepid. Remont obiektu pozwoli ulokować w nim inne instytucje, a to wygeneruje miejsca pracy, wyjaśnia starosta powiatu siemiatyckiego Marek Bobel.

– Novum jest utworzenie Inspekcji Transportu Drogowego, która będzie przeniesiona z Bielska Podlaskiego do Siemiatycz. To dla nas mieszkańców powiatu ważna instytucja. Będzie tam zatrudnionych około 8 osób, a to też przełoży się na bezpieczeństwo na drogach.

dawny budynek sanpidu

Każe miejsce pracy jest dziś potrzebne, by do minimum ograniczyć bezrobocie, podkreśla starosta siemiatycki. – Każde 5 – 10 dodatkowych etatów dla mieszkańców naszego powiatu w kilku jednostkach tworzy już większą grupę, a na tym nam zależy. Zależy nam na tym, żeby bezrobocie – które już jest małe na terenie powiatu – sprowadzić do wartości minimalnej. (…) Dla wszystkich tych, którzy chcą pracować staramy się stwarzać warunki, żeby mogli podejmować zatrudnienie.

W budynku przy ul. Kilińskiego będą siedziby: Inspekcji Transportu Drogowego, Wód Polskich i Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. W Siemiatyczach tworzona jest też Gazownia w miejsce dotychczasowego Pogotowia Gazowego. Starosta przypomina też o zaplanowanym w powiecie siemiatyckim utworzeniu jednostki wojskowej. Każda z tych instytucji daje miejsca pracy, podkreśla Marek Bobel.

starosta marek bobel

Ze starostą powiatu siemiatyckiego Markiem Boblem o remontach obiektów publicznych, które mają służyć m.in. tworzeniu nowych miejsc pracy, rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk. Nagranie dostępne na stronie: https://siemiatycze.podlasie24.pl/region/inwestycje-powiatu-siemiatyckiego-maja-sprzyjac-tworzeniu-miejsc-pracy-20230713074323