84. rocznica sowieckiej agresji na Polskę – zawyją syreny alarmowe

17 września 2023 roku o godz. 12.00 na terenie powiatu siemiatyckiego zostaną uruchomione na jedną minutę syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U. 2013 r. poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

17 września 1939 roku Armia Czerwona napadła na Polskę. Polscy żołnierze, którzy od 1 września toczyli ciężkie walki z hitlerowskimi Niemcami, nie byli w stanie przeciwstawić się siłom radzieckim. Wkrótce III Rzesza i ZSRR podpisały traktat wyznaczający granicę między okupantami i pieczętujący “kolejny rozbiór Polski”.

84 lata temu, 17 września 1939 roku o 6.00 rano Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał tym samym pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

Żołnierze radzieccy wprowadzili do Polski ponad 4 tysiące czołgów, 1800 samolotów i prawie 2 miliony żołnierzy, którym Polacy mogli przeciwstawić jedynie ponad 300 tysięcy żołnierzy. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako „wyprawę wyzwoleńczą” w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. W konsekwencji ataku do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Nastąpiły także masowe deportacje ludności, które według różnych źródeł, objęły od kilkuset tysięcy do miliona obywateli polskich.

W konsekwencji agresji na Polskę Związek Radziecki dokonywał masowych represji, często ludobójstwa osób pozostających na wschodnich terenach Rzeczypospolitej Polskiej, grabieży polskiego majątku narodowego i dóbr prywatnych – w głąb ZSRR wywożono sprzęt produkcyjny i dokumentację z zakładów przemysłowych, lokomotywy, wagony, samochody oraz inwentarz żywy i martwy. Obrabowano polskie muzea, biblioteki oraz archiwa i zbiory dzieł sztuki. Ocenia się, że w latach 1939-1945 doszło, według różnych źródeł, do przymusowego wywiezienia od 550 tysięcy do 1,5 miliona obywateli polskich w głąb ZSRR.

Walki żołnierzy polskich z Armią Czerwoną zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, napisem na jednej z tablic po 1990 roku – „OBRONA GRANICY WSCHODNIEJ RP 17 IX – 1 X 1939”. 23 września 2009 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął przez aklamację Uchwałę upamiętniającą agresję Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r.

 

Źródła: Jerzy Łojek, Agresja 17 września 1939, PAX Warszawa, 1990
„Co wydarzyło się 17 września 1939 roku” Wirtualna Polska, 2008
Oficjalna strona Sejmu RP, www.sejm.pl