Nauczyciele i dyrektorzy z powiatowych szkół wyróżnieni przez Starostę Siemiatyckiego

dzień nauczyciela nagrody

W sobotę, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. To dobra okazja, by podziękować dyrektorom, nauczycielom i pracownikom za ich całoroczną pracę. Dziś w siemiatyckim starostwie odbyła się uroczystość, w trakcie której Starosta Marek Bobel wręczył nagrody dyrektorom i nauczycielom z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat siemiatycki.

dzień nauczyciela nagrody

Podczas spotkania Starosta Marek Bobel podziękował pedagogom za poświęcenie z jakim wykonują swoją pracę. Nagrody przyznawane są pedagogom i dyrektorom placówek za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.