Nowe boisko wielofunkcyjne w Ostrożanach już otwarte!

otwarcie boiska w ostrożanach

W Ostrożanach odbyło się uroczyste otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego przy miejscowym Zespole Szkół Rolniczych. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środkom finansowym powiatu siemiatyckiego, uczniowie szkoły zyskali nową przestrzeń do aktywności fizycznej, gdzie mogą grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego. Obiekt o wartości blisko 2 milionów złotych przez wiele lat posłuży uczniom, ale też i mieszkańcom całego powiatu.

otwarcie boiska ostrożany

W uroczystym spotkaniu oprócz dyrekcji, grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej wzięli udział między innymi: Starosta Marek Bobel. Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, Wójt Gminy Perlejewo Jakub Wierzbicki, Zastępca Burmistrza Drohiczyna Radosław Konobrocki, Marcin Marcinkowski Prezes spółki „Eversport”, ksiądz Piotr Wójcik Proboszcz parafii katolickiej w Ostrożanach, ksiądz Krzysztof Matwiejuk Proboszcz parafii prawosławnej w Narojkach.

otwarcie boiska w ostrożanach

Inwestycja w sport, to inwestycja w zdrowie nas wszystkich. Nowe boisko jest nie tylko miejscem do aktywności fizycznej, ale również promuje zdrowy styl życia i integrację społeczności szkolnej – mówił Starosta Marek Bobel. – Boisko wielofunkcyjne zostało zaprojektowane i wybudowane z myślą o różnorodności dyscyplin sportowych, by zachęcić uczniów do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jestem przekonany, że nowy obiekt sportowy będzie wspaniałym miejscem do rozwijania sportowych pasji i talentów, a także swego rodzaju zachętą do rozpoczęcia swojej przygody ze sportem. To nasza kolejna inwestycja w rozwój powiatowej bazy sportowej. Będą kolejne inwestycje w szkołach w Siemiatyczach i Czartajewie. Planujemy również do realizacji kolejną inwestycję w Ostrożanach.

otwarcie boiska w ostrożanach

– To wielką radość oraz satysfakcję z faktu, że uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z bezpiecznego i nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego na miarę XXI wieku. Szczególne podziękowania kieruję do Starosty Marka Bobla całego Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, że podjął inicjatywę i zrealizował projekt budowy boiska przy naszej szkole – mówił Przemysław Chraniuk dyrektor ZSR Ostrożany. – Bardzo cieszymy się z nowego boiska, które znacząco uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego. Zapewniam, że nowy kompleks będzie tętnił życiem. Nowe boisko pomoże w rozwijaniu ducha sportu wśród młodzieży. Sport bowiem nie tylko kształtuje charaktery młodych ludzi, ale też uczy odpowiedzialności i współpracy w drużynie. Na koniec przytoczę słowa Świętego Jana Pawła II „O duchowej sile narodu świadczy także dobry sport”.

otwarcie boiska ostrożany

Kulminacyjnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi i poświecenie nowego obiektu sportowego. Bardzo ciekawa część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły odbyła się w sali gimnastycznej.

otwarcie boiska ostrożany

Zrealizowana inwestycja to boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 60 m x 32 m wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Kompleks sportowy zawierający: 2 boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej. Wykonawcą generalnym zadania była spółka „Eversport” z Warszawy.

otwarcie boiska ostrożany

otwarcie boiska w ostrożanach