Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2024 roku

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 571) do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2024 roku.

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA