Podziękowanie dla Starosty za zaangażowanie, wsparcie i współpracę na rzecz obronności Ojczyzny

grawerton dla starosty wyróżnienie

W Białymstoku odbyły się podlaskie obchody Święta Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej. W wydarzeniu uczestniczył starosta siemiatycki Marek Bobel. Ich organizatorem był płk Jarosław Kowalewski – szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

grawerton dla starosty wyróżnienie

Podczas uroczystości starosta Marek Bobel został uhonorowany okolicznościowym grawertonem, który został przyznany w podziękowaniu za zaangażowanie, wsparcie i współpracę na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

grawerton dla starosty wyróżnienie

Święto Terenowych Organów Wykonawczych Ministra Obrony Narodowej upamiętnia podpisanie Tymczasowej Ustawy o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej z 1918 roku. Ustawa powołała do życia Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień – pierwsze organy władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

grawerton wojsko dla starosty