Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku

ogłoszenie o konkursie na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2024 roku.

Do pobrania:

1. Pełna treść ogłoszenia

2. Wzór oferty