Będzie nowy chodnik w Wierzchucy Nagórnej – ponad 1,2 km

podpisanie umowy wierzchuca

Dziś w siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztofa Andruszkiewicza podpisał umowę na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” . Inwestycja zakłada budowę budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Wierzchuca Nagórna o długości około 1,285 km.

wierzchuca umowa chodnik

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu, została firma „Brukstone Kamil Kunicki” z Siemiatycz. Wartość inwestycji to ponad 858 tys. złotych. Zadanie w 80% finansowane jest Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Drohiczyn. Chodnik ma zostać wykonany w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. Budowa chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wierzchucy Nagórnej.