Powiat inwestuje pozyskane pieniądze – nowy chodnik w Grodzisku!

podpisanie umowy chodnik w grodzisku

Dziś, 21 listopada w siemiatyckim starostwie podpisano umowę na realizacja inwestycji pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Bielskiej w Grodzisku – drogi powiatowe nr 1710B i 1712B”. Wartość inwestycji wyniesie blisko 1,1 miliona złotych, z czego 80% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Remontu Dróg. Drugą połowę dołoży ze swoich budżetów Powiat Siemiatycki i Gmina Grodzisk.

podpisanie umowy chodnik w grodzisku

W ramach ramach inwestycji powstanie chodnik przy ulicy Bielskiej na odcinku od kościoła do cmentarza parafialnego. Wykonawcą prac budowlanych na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach będzie firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz. Termin zakończenia wykonania inwestycji zgodnie z umową to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.