Podpisano umowę na budowę chodnika w Perlejewie

Przy drodze powiatowej nr 1700B w Perlejewie powstanie ok. 260-metrowy chodnik z kostki betonowej. Nowy ciąg pieszy rozpocznie się w centrum Perlejewa od ronda, a zakończy przy zjeździe z drogi powiatowej w kierunku Leszczki Małej. Dziś dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztofa Andruszkiewicza podpisał umowę z wykonawcą robót.

podpisanie umowy na budowę chodnika w Perlejewie

Inwestycja zakłada również wykonanie prac przy przejściach dla pieszych znajdujących się przy skrzyżowaniu typu rondo – montaż punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocie oczka” oraz montaż płytek chodnikowych typu „STOP” z wypustkami – płytki ostrzegawcze dla osób niewidomych przed przejściami dla pieszych.

Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu, została firma TFK Roads Jacek Timofiejuk z Siemiatycz. Wartość inwestycji to blisko pół miliona złotych. Zadanie w 80% finansowane jest Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Perlejewo. Chodnik ma zostać wykonany w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy. Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa.