„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo”

tablica budowa chodnika perlejewo

tablica budowa chodnika perlejewo

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1700B w miejscowości Perlejewo” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 394 540,52 zł

całkowita wartość inwestycji: 493 175,65 zł

W związku z realizacją zadania polepszy się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Przemieszczanie się mieszkańców po przebudowanych przejściach dla pieszych oraz nowo wybudowanym przejściu będzie bezpieczniejsze. Dodatkowo, oznaczenie elementami odblaskowymi przejść dla pieszych poprawi widoczność w godzinach wieczornych i nocnych. Poruszanie się pieszych po nowo wybudowanym i przebudowanym chodniku, zwłaszcza tych, którzy zmierzają do głównych ośrodków w Perlejewie, będzie bardziej bezpieczne. Oddzielenie ruchu pieszego przyczyni się do zmniejszenia liczby sytuacji, w których niechronieni uczestnicy ruchu byliby bezpośrednio zagrożeni.

Zadanie obejmuje:

Droga dla pieszych:

  • Długość: 0,235 km
  • Przejścia dla pieszych: 5 szt.

usunięcie darni z istniejących poboczy,

– rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych, nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, obrzeży betonowych, barier energochłonnych stalowych, poręczy ochronnych „ olsztyńskich”,

– uzupełnienie korpusu drogowego wraz z umocnieniem skarpy teokratą,

– ustawienie nowych krawężników betonowych ulicznych,

– ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych,

– wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

– uzupełnienie wykruszonej krawędzi jezdni mieszanką mineralno – asfaltową,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – stalowe bariery energochłonne, poręcze ochronne zabezpieczające ruch pieszych, punktowe elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka”, płytki chodnikowe „STOP” ( płytki ostrzegawcze dla niewidomych przed przejściami dla pieszych ).

Wykonawca robót budowlanych: TFK ROADS, Jacek Timofiejuk, 17-300 Siemiatycze, ul. Obr.Westerplatte 42

Podpisanie umowy: 21.11.2023 r.

Termin realizacji zadania: 21.05.2024 r.