„Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B”

tablica wierzchuca chodnik

tablica wierzchuca chodnik

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Wierzchuca Nagórna w ciągu drogi powiatowej nr 1728B” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 688 136,80 zł

całkowita wartość inwestycji: 860 171,00 zł

W związku z realizacją tego projektu, istotnie polepszy się poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, szczególnie mieszkańców miejscowości Wierzchuca Nagórna oraz turystów odwiedzających tę lokalizację. Nowo wydzielona przestrzeń dla ruchu pieszych skutkować będzie znacznym ograniczeniem sytuacji, w których mogłoby dochodzić do bezpośredniego zagrożenia dla uczestników ruchu bez ochrony. Ma to na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa podróży i sprzyjających warunków dla komfortowego poruszania się zarówno lokalnej społeczności oraz przyjezdnych turystów.

Zadanie obejmuje:

Droga dla pieszych:

  • Długość: 1,310 km
  • Przejścia dla pieszych: 1 szt.

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– ustawienie krawężników betonowych ulicznych,

– ustawienie obrzeży betonowych oraz palisady z betonowych elementów prefabrykowanych,

– wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz podbudowy z kruszywa

Łamanego, stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię

chodnika i zajazdów,

– wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo

piaskowej oraz nawierzchni zjazdów na działki i drogi boczne z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo – piaskowej,

– wymiana kratek ściekowych na istniejącym przepuście pod drogą,

– uzupełnienie wykruszonej krawędzi jezdni mieszanką mineralno – asfaltową,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego odblaskowego grubowarstwowego

chemoutwardzalnego.

Wykonawca robót budowlanych: BRUKSTONE KAMIL KUNICKI, 17-300 Siemiatycze, ul. Bartosza Głowackiego 71A .

Podpisanie umowy: 21.11.2023 r.

Termin realizacji zadania: 21.05.2024 r.