Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

wykaz nieruchomości na sprzedaż

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO
przeznaczonych do sprzedaży
Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 poz. 344 ze zm.) i uchwały nr 171/955/23 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Do pobrania: pełna treść wykazu