Medal dla Starosty Marka Bobla za Zasługi dla Straży Granicznej

W związku z obchodzonym niedawno Narodowym Świętem Niepodległości, w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której wręczono awanse, medale i wyróżnienia. Była to także okazja do przypomnienia o bardzo ważnej roli służb w zapewnieniu Polsce niepodległości.

Podczas uroczystości brązowym medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został uhonorowany Starosta Siemiatycki Marek Bobel – jako jedyny samorządowiec z województwa podlaskiego. Medal w imieniu Ministra wręczył Staroście Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek.

kalaż zdjęć z wręczenia medalu SG dla starosty

Medal ten został przyznany za bardzo dobrą współpracę Powiatu Siemiatyckiego ze Strażą Graniczną. Wręczając odznaczenie Komendant złożył Staroście serdeczne gratulacje wyrażając równocześnie nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Bardzo dobra współpraca ze strażą graniczą jest naszym obowiązkiem. Ta formacja jest niezwykle istotnym ogniwem bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu i całej Polski. W tych działaniach wspieramy i będziemy wspierać straż graniczną mówi Starosta Marek Bobel. – Przyznany medal, to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. W imieniu władz Powiatu Siemiatyckiego wszystkim funkcjonariuszom SG, a w szczególności z placówki w Mielniku składam serdeczne podziękowania za niezwykle oddaną służbę w obronie polskiej granicy państwowej, a tym samym Polskiej suwerenności. Jesteśmy dumni, że na straży bezpieczeństwa stoją tak bardzo oddani Naszej Ojczyźnie ludzie.

Medal za Zasługi dla Straży Granicznej – to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych za wybitne zasługi dla Straży Granicznej. Medal za Zasługi dla Straży Granicznej został ustanowiony ustawą z dnia 8 października 2004 roku.

medal dla starosty

fot. POSG w Białymstoku