Rusza remont dawnego budynku klasztornego oo. Misjonarzy – perełki architektonicznej Siemiatycz!

umowa dotacja budynek poklasztorny

Starosta Siemiatycki Marek Bobel podpisał umowę z księdzem prałatem Jerzym Cudnym Proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach, która umożliwi przekazanie dotacji w wysokości blisko 3,5 miliona złotych na przeprowadzenie remontu zabytkowego budynku poklasztornego oo. Misjonarzy w Siemiatyczach. Pieniądze na ten cel pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (ponad 3 miliony 427 tys. zł) i budżetu Powiatu Siemiatyckiego (70 tys. zł). Koszt całego zadania to 4 miliony 789 tys. złotych – ponad 1,2 mln złotych na ten cel zabezpieczy parafia w ramach wkładu własnego. Wykonawcą prac będzie firma MR Konserwacje sp. z o.o. z Warszawy. Przeprowadzenie tak dużego remontu jest możliwe dzięki rządowej dotacji, o którą skutecznie zabiegał Starosta Marek Bobel.

W ramach prac remontowo – konserwatorskich budynek poklasztorny zyska między innymi: zupełnie nowy dach z dachówki ceramicznej, elewację zewnętrzną, tynki wewnętrzne, posadzki, izolację przeciwwodną fundamentów. Zabytkowy budynek to perełka architektoniczna baroku w skali europejskiej – od wielu lat czekał na przeprowadzenie tak poważnego remontu. Zgodnie z umową prace remontowo – konserwatorskie zostaną zakończone w przyszłym roku.

– Cieszę się, że możemy wspierać nasze dziedzictwo i ratować zabytki – mówi Starosta Marek Bobel.Dzięki pozyskanej rekordowej dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości ponad 3,4 miliona złotych poklasztorny budynek w Siemiatyczach odzyska swój historyczny charakter. W Polsce jeszcze nigdy nie mieliśmy tak znaczącego programu, który tak skutecznie wspierałby prace konserwatorskie, remontowe i renowacyjne związane z różnymi rodzajami zabytków. 

umowa dotacja remont budynku klasztornego

Szczegółowy zakres prac w budynku Klasztoru Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Siemiatyczach obejmie:

  • prace przygotowawcze, w tym prace rozbiórkowe dachu budynku,
  • prace przy konstrukcji dachu: oczyszczanie powierzchni drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej, impregnacja belek i krawędziaków, uzupełnienie konstrukcji dachu, układanie foli wstępnej krycia oraz deskowanie;
  • pokrycie dachu dachówką ceramiczną, orynnowanie i obróbki blacharskie;
  • wykonanie nowej elewacji klasztoru, w tym: odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, oczyszczenie powierzchni murów, wykonanie tynków zewnętrznych;
  • wykonanie tynków wewnętrznych i malowania powierzchni ścian;
  • wykonanie posadzek, w tym rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetonowej, wykonanie posadzki cementowej, montaż posadzki pełnej z elementów prostokątnych kamiennych oraz ułożenie posadzki – parkietu;
  • prace przy fundamentach klasztoru, w tym wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów.

Klasztor oo. Misjonarzy sprowadzonych do Siemiatycz w 1719 r., został zbudowany w I poł. XVIII w. Zakonnicy zbudowali murowany dom, w którym umieścili szkołę, szpital i klasztor, przebudowali fasadę kościoła i kruchtę oraz wznieśli wieżę. W ramach represji po Powstaniu Listopadowym – klasztor został zamknięty, a zakonnicy przeniesieni do Białegostoku. Bezpośrednim powodem był udział superiora siemiatyckiego ks. Kajetana Pawła Milewskiego w Powstaniu Listopadowym.

budynek poklasztorny

budynek klasztorny

budynek klasztorny

zespół poklasztrony siemiatycze