Skorzystaj z dofinansowania na ocieplenie domu i wymianę starego pieca

czyste powietrze

Wraz z nadchodząca nieuchronnie zimą wzrastają nasze rachunki na ogrzewanie oraz prąd. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w 2023 roku wprowadził kolejną już odsłonę programu „Czyste Powietrze” dzięki któremu Beneficjenci programu nie tylko uzyskują bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w Polsce.

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

• W Części 1) Programu – do 135 000 zł,

• W Części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

• W Części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W celu promowania termomodernizacji budynków jako metody na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych, umożliwiono złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Możliwe będzie wówczas wykonanie, na podstawie audytu energetycznego, zarówno częściowej jak i kompleksowej termomodernizacji budynku pozwalającej na osiągnięcie określonych w Programie wskaźników zużycia energii po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Program zostaje też uproszczony w zakresie procesu obsługi i rozliczeń.

Więcej informacji o Programie „Czyste Powietrze” mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl lub w Punkcie informacyjnym znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach, II piętro, pok. 211, otwarte w godzinach pracy urzędu.