Gratka dla miłośników lokalnej historii. Ukazała się nowa publikacja “Kraj Zabrany. Powstanie styczniowe na ziemi siemiatyckiej”

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

W sali konferencyjnej siemiatyckiego Starostwa odbyła się promocja najnowszej publikacji dotyczącej historii naszego powiatu pt. „Kraj Zabrany. Powstanie styczniowe na ziemi siemiatyckiej” wydanej dzięki staraniom i środkom powiatu siemiatyckiego. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, historycy, regionaliści, księża, a przede wszystkim mieszkańcy ciekawi historii. Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz książki.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

O zawartości książki, jej powstawaniu i roli, jaką może pełnić, opowiadali autorzy – dr hab. Józef Maroszek, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego i dr Ewa Rogalewska Wiceprezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

Autorów książki, gości i słuchaczy witał gospodarz spotkania Starosta Marek Bobel, podkreślał, że zadania jakie stawia sobie Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, to nie tylko inwestycje, ale też dbałość o historię i przekazywania wartości patriotycznych.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

Kiedy dostęp do archiwów rozsianych po świecie nie jest prosty, a dostęp do archiwów za wschodnią granicą – niemożliwy, tym nadziej cenne jest wydawnictwo przygotowane przez zespół naukowców z Białostockiego Towarzystwa Naukowego, którzy pracowali pod kierunkiem prof. Józefa Maroszka, prezesa BTN i dr Ewy Rogalewskiej – wiceprezes BTN – mówił Starosta Siemiatycki Marek Bobel. Jest to trzeci tom cyklu „Studia i materiały do dziejów Siemiatycz”, który dotyczy historii Siemiatycz i powiatu wydany z naszej inicjatywy i dzięki środkom finansowym powiatu siemiatyckiego.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

Promocja książki i prelekcja historyków były przyczynkiem do ożywionej dyskusji, w której obecni dzielili się i wiedzą pochodzącą z naukowych opracowań i świadectwami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

Za udział w spotkaniu i zainteresowanie historią Polski i regionu dziękował starosta Marek Bobel. Spotkanie dodatkowo ubogacił występ Bractwa Akordeonistów Siemiatyckich. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników spotkania przygotowali uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych z Ostrożan.

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej

spotkanie promocyjne książki o powstaniu styczniowym na ziemi siemiatyckiej