Siemiatycze – Św. Góra Grabarka podpisano umowę na zaprojektowanie 7 km nowej ścieżki pieszo-rowerowej

umowa grabarka ścieżka

Kolejny krok milowy, który przybliża nas do budowy ścieżki pieszo rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki. Dziś w siemiatyckim starostwie dyrektor PZD Siemiatycze Jerzy Czapiuk w obecności Starosty Marka Bobla i członka Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Jerzego Szawkało podpisał umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej budowy trasy pieszo-rowerowej z Siemiatycz do Św. Góry Grabarki. Zakres prac do wykonania przez projektanta jest bardzo obszerny – włącznie z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Pracami projektowymi zajmie się Pracownia projektowa Mateusz Lutow z Ełku. Koszt realizacji inwestycji to blisko 280 tysięcy złotych. Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem ZIRD ma być gotowa w ciągu 18 miesięcy.

grafika budowa ścieżi rowerowej do grabarki

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuujemy prace związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej z Siemiatycz do Świętej Góry Grabarki – mówi Starosta Marek Bobel. – Nowa ścieżka rowerowa będzie służyła mieszkańcom powiatu, pielgrzymom i turystom odwiedzającym to wyjątkowe w naszym powiecie miejsce, czyli Św. Górę Grabarkę. – Na dziś wszystko wszystko przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Wyłoniona w przetargu pracownia projektowa posiada doświadczenie w projektowaniu różnych inwestycji drogowych, które między innymi były i są realizowane na terenie naszego powiatu. Jestem przekonany, że firma doskonale sobie poradzi z realizacją całego projektu.

Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, ale też przez turystów, ponieważ na tym odcinku szczególnie w okresie wakacyjnym obserwowane jest duże natężenie ruchu. Odrębna ścieżka przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Całe zadanie związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej z Siemiatycz aż do Św. Góry Grabarki będzie podzielone na kilka etapów – ze względu na długość traktu – blisko 7 km. Opracowanie dokumentacji projektowej pozwoli na ubieganie się o środki finansowe z budżetu państwa oraz UE na realizacje inwestycji.

Powiat siemiatycki pokryje 50% kosztów przygotowania dokumentacji na budowę ścieżki, pozostałe 50% wyłożą ze swoich budżetów gminy, na terenie których budowana będzie ścieżka. Ich wkład finansowy obliczono proporcjonalnie do długości danego odcinka.