Umowa na przebudowę drogi Smarklice – Ostrożany podpisana

droga ostrożany smarklice umowa 2

Dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi powiatowej nr 1711B na odcinku Smarklice – Ostrożany.  Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe “Anna” Marek Tarasiuk z Klekotowa. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku długości 1,228 km obejmie: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i skrzyżowań z drogami bocznymi, odwodnienie jezdni oraz wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja będzie zrealizowana w tym roku.

Koszt robót budowlanych wynosi ponad 1,8 miliona złotych. Inwestycja w 60% zostanie sfinansowana z pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,1 mln zł) oraz w pozostałej części solidarnie ze środków Budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Drohiczyn (po 366 tys. zł)

droga ostrożany smarklice umowa

Poprzez przebudowę nastąpi zwiększenie parametrów technicznych nawierzchni jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, która zrealizowana zostanie poprzez wykonanie: nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych, odwodnienia jezdni, budowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.