„Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi…”

tablica informacyjna budowy mostu w grannem

tablica informacyjna budowy mostu w grannem

Realizacja zadania pn.: „Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w miejscowości Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) oferuje znaczące wsparcie finansowe dla powyższej inwestycji sięgające aż do 80% całkowitej wartości. Pozostałe 20% musi zostać sfinansowane jako wkład własny. Warto zauważyć, że jest on zróżnicowany i pochodzi od różnych podmiotów publicznych.

Województwo Podlaskie i Województwo Mazowieckie są kluczowymi partnerami w tym procesie, przeznaczając każde ponad 9 milionów złotych na ten cel, co stanowi 9% całkowitej wartości inwestycji. Dodatkowo, powiaty i gminy, na terenie których realizowana jest inwestycja, angażują się również finansowo, łącznie wkładając ponad 2 miliony złotych.

To zaangażowanie różnych podmiotów publicznych świadczy o wspólnym dążeniu do rozwoju infrastruktury drogowej poprzez wsparcie inwestycji.

Prace budowlane nad nową przeprawą mostową nad rzeką Bug, wraz z dostosowanymi drogami dojazdowymi, rozpoczęły się, reprezentując istotny postęp w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej regionu. Cel projektu to stworzenie solidnej infrastruktury drogowej, która nie tylko ułatwi przemieszczanie się mieszkańców, ale także pobudzi rozwój gospodarczy i społeczny obszarów.Przeprawa, o długości 412 metrów i składająca się z 6 przęseł, zostanie oparta na sześcioprzęsłowej belce ciągłej wykonanej z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny przęsła będzie skrzynkowy. Na moście przewidziano jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 metra każdy, oraz ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach drogi, o szerokości 3 metrów.

Dodatkowo, projekt obejmuje budowę dróg dojazdowych o łącznej długości około 2268 metrów. Na dojazdach przewidziano jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu oraz pobocza gruntowe i utwardzone po obu stronach. W zakresie prac przewidziano również ścieżki pieszo-rowerowe.

Rozpoczęcie prac nad tym projektem to obiecujący krok w kierunku poprawy infrastruktury komunikacyjnej regionu, który nie tylko ułatwi codzienne podróże, ale także wpłynie pozytywnie na rozwój lokalnej społeczności oraz przedsiębiorstw działających w obszarze.

Wykonawca robót budowlanych: Domost Sp. z o.o., ul. Kolejowa 30, 07-320 Małkinia Górna
Inżynier Kontraktu: INKO Consulting Sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 25D/2, 30-443 Kraków

Podpisanie umów: 29.02.2024 r.
Termin realizacji zadania: 29.10.2025 r.

Całkowita wartość: 101 524 200,00 zł

Dofinansowanie z RFRD: 81 219 360,00 zł
Wkład własny: 20 304 840,00 zł
w tym:
Województwo Podlaskie: 9 137 178,00 zł
Województwo Mazowieckie: 9 137 178,00 zł
Powiat Sokołowski: 507 621,00 zł
Powiat Siemiatycki: 507 621,00 zł
Gmina Jabłonna Lacka: 507 621,00 zł
Gmina Perlejewo: 507 621,00 zł


tablica indormacyjna dofinansowanie budowy mostu w grannem

przeprawa mostowa tablica informacyjna