Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje

tablica informacyjna dotycząca inwestycji Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje

tablica informacyjna dotycząca inwestycji Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje

Powiat Siemiatycki: Realizacja zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1698B w miejscowości Czaje” w ramach dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

kwota dofinansowania RFRD: 772 551,72 zł

całkowita wartość inwestycji: 1 290 661,21 zł

Przebudowa drogi o długości 0,630 km w tym:

Zadanie obejmuje:

Wykonanie robót ziemnych,

 1. wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,
 2. wykonaniem koryta pod nowe konstrukcje zjazdów,
 3. urządzenie pobocza z kruszywa łamanego.

Wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-bitumicznej, :

 1. Warstwa ścieralna
 2. Warstwa wyrównawcza
 3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
 4. Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

Wyprofilowanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m z mieszanki mineralno-bitumicznej,

 1. Warstwa ścieralna
 2. Warstwa wyrównawcza
 3. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
 4. Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem / Istniejąca podbudowa – brukowiec

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski 07-106 Miedzna, ul. Kolonie 1a Podpisanie umowy: 30.01.2024 r.

Termin realizacji zadania: 30.07.2024 r.