Z Siemiatycz do Grodziska jak po stole – otwarto drogę po remoncie!

Liczący p0onad 4 kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1710B biegnącej od wsi Krynki Sobole do Makark został w czwartek, 14 października oficjalnie otwarty. Remont kosztował ponad 1 mln 390 tys. zł. Remont zrealizowano w ramach zadania pod nazwą Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk.

Połowa kosztów inwestycji została pokryta z pozyskanej przez powiat Siemiatycki dotacji w wysokości 695 tys. złotych pochodzącej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe koszty pokryły solidarnie po 25% Powiat Siemiatycki  i Gmina Grodzisk. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Starostwie Marek Bobel i Sylwester Zgierun, Wójt Gminy Grodzisk Dariusz Tatarczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Mariusz Obrycki, członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego: Jan Markiewicz i Wiesław Klepacki, radny Jerzy Górski, Jan Samojluk dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach.

– Już od jakiegoś czasu mieszkańcy oraz powiatowi radni sygnalizowali o fatalnym stanie tej drogi. Czas na jej remont był najwyższy. Mamy bardzo ładnie wyremontowany ciąg komunikacyjny Siemiatycze – Grodzisk, który zrealizowaliśmy wspólnie z samorządami gminnymi.  Wierzę w to, że będzie kilka dobrych lat służył mieszkańcom – mówił Starosta Marek Bobel. – Dziękuję Powiatowemu Zarządowi Dróg i wykonawcy firmie “Wikrusz” z Miedznej za sprawną realizację remontu tego odcinka drogi. W przyszłym roku wspólnie z Gminą Grodzisk oczywiście przy wykorzystaniu środków z budżetu państwa chcemy wyremontować odcinek drogi od Grodziska do wsi Sypnie. Będą również prowadzone liczne prace budowlane na innych drogach w powiecie.

Zadanie objęło:
– wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4cm na odcinku – 4,150 km, szerokość jezdni 5,10m – 7,00m,
– wykonanie obustronnie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego szerokości 1,50m na całej długości przebudowanej drogi,
– ustawienie krawężników betonowych – 705 m,
– wykonanie remontu 3 przepustów pod drogą,
– oznakowanie poziome – 2 przejścia dla pieszych i pionowe – 99 znaków.

Ten etap zakończył przebudowę drogi powiatowej na całej trasie z Siemiatycz do Grodziska.

https://siemiatycze.pl/2021/05/4901/